Projekt

KlockorProjekt kan påverka organisationen avsevärt längre tid än den begränsade projekttiden. Jag är väldigt intresserad av att stödja skolor med skriv, läs och kommunikationsprocesser i kombination med it och media. Här nämns några projekt som jag tagit initiativ till och har varit ledare för:

Hour of code, programmering i fokus
Programmeringsaktiviteter på bibliotek och i skola under den årliga programmeringsveckan som anordnas av Hour of code. Det senaste deltagandet skedde på Sverigefinska skolan i Stockholm i slutet av 2016 då elever i åtta klasser från förskoleklass till årskurs tre deltog. Du har också möjlighet att delta i Hour of Code tillsammans med miljontals personer från flera länder, läs mer här: hourofcode.com/se. Du har möjlighet att anlita mig om du vill ha stöd till att anordna programmeringsaktiviteter på ditt bibliotek eller skola: eduflex.se/om-kontakt.

FlexIT, ett folkbildningsprojekt genom  Studieförbundet Vuxenskolan och Folkbildningsrådet
Målet med FlexIT var att skapa en internetbaserad resurs med filmer som stöd att komma igång med internetanvändande för nytta och nöje. Mer information finns på projektets webbplats: flexit.oer.folkbildning.net

Språk och identitet genom foto och film
Ett projekt på en tvåspråkig skola som handlade om att upptäcka och fotografera vad som finns i och utanför en skolbyggnad, diskutera bildernas betydelse och tolkningar samt skapa filmer.

55+ på nätet
Ett folkbildningsprojekt om så kallad ”blended learning” med kombinationen träffar på nätet och i kurslokal.

Gemensam skoltidning för fyra skolor, bibliotek och barnkonstmuseum
Syftet med tidningen handlade om språkutveckling och kommunikation. Tidningen fanns både som webbversion med inkluderande diskussionsmöjlighet samt som pappersversion för arbete i klassrum och hemma. Projektet belönades med en ”Top 100” i eLearning awards.

Gemensamt arbete och webbplats för fyra skolor om lokalhistoria
Det har hänt mycket där man står och är men en hel del kan vara okänt för många. Projektet belönades med en ”Top 100” i eLearning awards.

Internetbaserad datorutbildning för barn
Elever kunde använda det webbaserade läromedlet i sin skola och även hemma. Under projekttid användes utbildningen av tusentals elever på flera skolor.

Jag har flerårig erfarenhet som utvecklingsledare och uppskattar möjligheter till samverkan. Kontakta mig för mer information och uppdragsförfrågan: fredrik.pedersen.dambo@eduflex.se, 070-745 80 50.