Spel

SpelstationJag har utvecklat ett koncept som handlar om spel, kultur och hälsa. I kulturbegreppet ingår både moderna och äldre spel. Att spela tillsammans är ett sätt att mötas i ett glädjefullt gemensamt lärande. Dagens spelteknik kan innebära hälsosam motion och koordinationsträning.
Spel är på allvar även när det är roligt! Eller som Plato uttrycker det: ”You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”

Uppdragsexempel: Demonstrationer, workshops, föreläsningar, personalutbildning och handledning, verksamhetsutveckling samt rådgivning inför inköp av spelutrustning och spel.
Kundexempel: Bibliotek, kulturhus, landsting, äldreomsorg, kommunala träfflokaler och mässor.

Bibliotekens nordiska speldag

Den Nordiska speldagen är en gemensam dag med tema spel och kultur för bibliotek i Norden. EduFlex har blivit anlitad av Smedjebackens bibliotek varje år sedan starten av den Nordiska speldagen 2010 :)!
Smedjebackens bibliotek, placering 2016: En biblioteksbesökare blev etta i Sverige!
Placering 2015: Trea i Sverige och sexton i Norden.
Placering 2014: Etta i Sverige och femma i Norden.
Placering 2013: Etta i Sverige och fyra i Norden.

Den 19 november 2016 var det åter dags för den traditionella speldagen på Smedjebackens bibliotek. Under dagen besökte ungefär 200 personer biblioteket, hälften av dem spelade. Avesta tidning nämner detta: www.avestatidning.com/dalarna/smedjebacken/internationell-speldag-lockar-ungdomar-till-biblioteket

Den nordiska speldagen 2015 på Smedjebackens bibliotek den 21 november med över 200 biblioteksbesökare nämndes i radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6308031

Dalarnas Tidningar, DT,  nämner den nordiska speldagen på Smedjebackens bibliotek 15/11-2014: www.dt.se/dalarna/smedjebacken/over-250-deltog-i-nordiska-speldagen

Om bibliotekens nordiska speldag: www.nordicgameday.wordpress.com

För bibliotek som vill medverka på den Nordiska speldagen kan jag erbjuda speldemonstrationer, personalutbildning och kom igång stöd. Kontakta EduFlex

Verksamhetsutveckling med spelfokus

För att verksamhetsutveckling ska ske behövs avsevärt mer än enstaka speltillfällen. Exempel på vad som krävs för integrering i verksamheten är svar på vad och varför, hur och när, personalutbildning och stödmöjligheter. EduFlex har erfarenhet av att att stödja verksamhet på plats samt via den internetbaserade kursplatsen internetutbildning.se (ägs av EduFlex) med läromedel samt forum och chatt som kommunikationsmöjlighet. På en internetbaserad mötesplats kan diskussioner ske oberoende av plats och tid om hur möjligheterna kan tas till vara i den egna verksamheten. Våra organisationsanpassade lärkort, stöddokument och utvärderingsformulär kan främja erfarenhetsspridning och kvalitetsförbättring.

I samråd med kund ansvarar EduFlex att ta fram underlag till utvärderingar för den specifika verksamheten. Resultaten av utvärderingarna kan användas till diskussioner och beslutsunderlag. Stor vikt läggs vid att ta till vara deltagarnas synpunkter om den nytta som är möjlig och kreativa metoder att kombinera spel med kroppsrörelser.

Spelkultur, Scratch och Badges för bibliotek och skolor Badge - Vårby bibliotekBadge Scratch Bro bibliotekBadge Skogås bibliotek v20141215Badge Bibblerian

Att göra spel istället för att konsumera vad andra har gjort är en lärorik process.
Badges är ett sätt att synliggöra informellt lärande.
Jag kan bistå med personalfortbildning och programmeringsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Det är aldrig för sent att lära sig programmera. Under 2015 genomfördes en programmeringsaktivitet för seniorer, SeniorScratch, på Huddinge bibliotek.

Några exempel på mina kunder när det gäller spelprogrammeringsaktiviteter: Skogås bibliotek, Vårby bibliotek, Trångsunds bibliotek, Huddinge bibliotek, Bro bibliotek och Stockholms stadsbibliotek (SSB).

Aktuella kurser: Se www.eduflex.se/kurser

Spelsugen?

Jag kan anordna speldagar med möjlighet att prova rörelsebaserade spel. Förutom spelstationer med handledning kan det ingå föreläsningar med tema spel samt fortbildningskurser för personal.
Kontakta mig för mer information och uppdragsförfrågan: fredrik.pedersen.dambo@eduflex.se, 070-745 80 50.
Spelrörliga hälsningar
Fredrik